การหักเงินเดือนให้ธนาคารออมสิน

คำถาม & คำตอบหมวดหมู่: หัวข้อการเงินการหักเงินเดือนให้ธนาคารออมสิน
ชมพิสุทธิ์ จงใจ asked 10 เดือน ago

ข้าพเจ้านางชมพิสุทธิ์ จงใจ ครูโรงเรียนวัดแดง มีต้องการให้เขตพื้นที่หักเงินให้ออมสินเป็นจำนวนเต็ม 20,600 บ. เพื่อสะดวกไม่ต้องไปจ่ายที่ออมสินเพิ่มอีก 1300 บ. ซึ่ง เขตหักไว้แค่19,300บาท ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่การเงิน หักเงินเดือนเพิ่มให้เพียงพอกับยอดเงินจำนวนเต็มของออมสินค่ะ

ฝ่าย อำนวยการ ทีมงาน replied 3 เดือน ago

งานการเงินได้ดำเนินการหักเงินเต็มจำนวนให้เรียบร่้อยแล้ว

1 Answers
ฝ่าย อำนวยการ ทีมงาน answered 3 เดือน ago

งานการเงินได้ดำเนินการหักเงินเต็มจำนวนให้เรียบร่้อยแล้ว