กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

[sg_popup id=”6735″ event=”click”]

capture43
นางประไพพิศ  ไชยเดช
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

[/sg_popup]

1,871 total views, 5 views today