หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านต่อ

มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด