กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 
 
[sg_popup id=”6719″ event=”click”]
capture29
นางกัลยา  เกื้อกาญจน์
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
[/sg_popup]
 
[sg_popup id=”6723″ event=”click”]capture31
นางประยงค์  ชุมทอง
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการพิเศษ[/sg_popup]
 
[sg_popup id=”6725″ event=”click”]capture30
นางพณวรรณ  เต็มราม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ[/sg_popup]
[sg_popup id=”6716″ event=”click”]
นายอภิชัย  ศรีสุขใส
นักวิชาการพัสดุ
[/sg_popup]
[sg_popup id=”6711″ event=”click”]
capture1
 นางจินตนา  ตั้งเส้ง
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
[/sg_popup]
[sg_popup id=”6727″ event=”click”]
capture27
 นางปราณี  ประจง
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการ
[/sg_popup]
 
 
   

 

 
 
 
 

2,552 total views, 5 views today