กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 
 
capture53
นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์รอง
ผอ.สพป.นศ.3
 
 
capture29
นางกัลยา  เกื้อกาญจน์
รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
capture33
นางสาวปราณีต  ช่อสม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
capture32
นางสาวประกอบ  เทพคง

นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ  
capture28
นางพิทยา  นกแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
capture31
นางประยงค์  ชุมทอง
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ


นายจักริน  จักขุมณี
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญการ
capture30
นางพณวรรณ  เต็มราม
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
 
 
 

414 total views, 1 views today