กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 


นางสาวเนตรหทัย  สังสุณี
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 
นางสุวนิตย์  ชูรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ


เจณัฐิตา อิสลาม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ดร.วรวรรณ สังสัพพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

 

นางณัฐชา  สหวิศิษฎ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 

 

 

 

นายกิติศิกดิ์  ทองแก้วเกิด
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

     

5,439 total views, 3 views today