กลุ่มนโยบายและแผน

 
 
[sg_popup id=”6713″ event=”click”]capture12 นางจิตรา  แกล้วทนงค์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน[/sg_popup]
 
[sg_popup id=”6715″ event=”click”]capture16นางกัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ[/sg_popup]
 
[sg_popup id=”6717″ event=”click”]capture17นายณรงค์วิทย์  เฮงหยี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ชำนาญการ[/sg_popup]

2,029 total views, 4 views today