กลุ่มนโยบายและแผน

 
 
capture12 นางจิตรา  แกล้วทนงค์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
 
capture16นางกัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ
2016-12-3นายอภิชัย  ศรีสุขใส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ชำนาญการ
capture17นายณรงค์วิทย์  เฮงหยี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ชำนาญการ

1,530 total views, 3 views today