กลุ่มนโยบายและแผน

 
 
capture12 นางจิตรา  แกล้วทนงค์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
 
capture16นางกัณณ์ณิชฐา  ธนัชโอฬารบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ
 
capture17นายณรงค์วิทย์  เฮงหยี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ชำนาญการ

1,799 total views, 7 views today