กลุ่มอำนวยการ

 
 
 
 
capture3
นางวิมลมาศ  สังสุนี
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
 
capture2
 นางสาวสุชาดา  หวานแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
 
capture5
นางอรัญญา  โมราศิลป์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
capture15
 นางสาวเยาวรัตน์  ฉายประชีพ
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 
capture6
 นางสุวิมล  ศรีเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
 

2,557 total views, 7 views today