ลงทะเบียนobec-mail

ขั้นตอนการขอใช้อีเมล์ภาครัฐ (OBEC Mail) สำหรับการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

  1. เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 http://www.nst3.go.th
  2. คลิกที่แบนเนอร์ลงทะเบียนขอใช้อีเมล์  http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx

    หรือคลิกที่นี่
  3. คลิกเลือก ส่งคำร้องขอ Mailbox หรือ คลิกที่นี่
  4. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
  5. กดปุ่ม Submit
  6. ตรวจสอบข้อมูลจากหน้าต่างโต้ตอบ และจดบันทึกข้อมูลอีเมล์ของท่านไว้เป็นความลับ
  7. หากระบบแจ้งว่า ได้มีการลงทะเบียนแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ เพื่อขอทราบอีเมล์และรหัสผ่านเดิมได้ที่ 081-3431047

เมื่อท่านได้รับอีเมล์และรหัสผ่านแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบอีเมล์ได้ที่ www.obecmail.obec.go.th/

 

สำหรับข้าราชการครูที่จะสมัครขอใช้บริการ OBECM@iL ซึ่งเป็นอีเมล์ของภาครัฐเพื่อการสมัครใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) คลิกที่นี่

–>ส่งคำร้องขอ MAILBOX<–

หลังจากท่านส่งคำร้องขอไปแล้ว ระบบจะแจ้งที่อยู่ Email Address พร้อม Username และ Password ในหน้าจอ

ระบบจะทำการอนุมัติให้อีเมล์ท่านสามารถใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง
OBECMAIL_คู่มือการใช้งาน

กรณีจำไม่ได้มีหลักการจำดังนี้

ที่อยู่อีเมล์จะเป็น 3 ตัวแรกของชื่อภาษาอังกฤษ ต่อด้วย 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ ตามด้วย วัน และ เดือน เกิด เช่น

นายสมมติ นามสมมติ วันเกิด 1 มกราคม 2520 (Sommut Namsommut 01/01/2520) อีเมล์จะเป็น somnam0101@obecmail.obec.go.th

เวลาเข้าเช็คเมล์ ชื่อผู้ใช้จะเป็น เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของนายสมมติ รหัสผ่านจะเป็น somnam0101 ครับ

เข้าเช็คเมล์ คลิกที่นี่

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
Phone : 02-288-5906
Email : mailadmin@obecmail.obec.go.th