ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 22 ตุลาคม 2560 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านต่อ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อรับทราบข้อราชการ แนวทางในการปฏิบัติงาน  นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมทินิดี  จังหวัดระนอง

อ่านต่อ

อบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน

เมือวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน  ในโปรแกรม School MIS

อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 น. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

อ่านต่อ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง