แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องกาารขายทอดตลาดอาคารเรียนอาการประกอบของโรงเรียนวัดหัวลำภู

ประกาศ เรื่องกาารขายทอดตลาดอาคารเรียนอาการประกอบของโรงเรียนวัดหัวลำภู

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 09.30 น.) นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านต่อ

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561(เวลา 09.30น.) นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2563 พร้อมด้วย นายปรีชา รักษ์ทอง นางสาวสุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานกลุ่มเครือข่าย

อ่านต่อ

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ สพป.นศ.3 (เวลา 13.30 น.) ประธานการประชุมกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

     วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อลดภาระงานของครู

     วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนา         เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อลดภาระงานของครู และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 103 คน วัตถุประสงค์เพื่อลดภาระงานของครูเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป

อ่านต่อ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการศึกษา