การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์ รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

อ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

การอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

อ่านต่อ

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายปรีชา  รักษ์ทอง  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย  ประจำปี 2560  ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

อ่านต่อ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง