ประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

อ่านต่อ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง