ข่าวสาร
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลืรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคคลากรทางประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566ประกาศรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลาการทางกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพ

                       (Integrity and Transparency Assessment: ITA2566)

จัดซื้อจัดจ้าง

สพฐ.
ข้อมูลสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการ
รายงานโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานบริการจากกลุ่มการเงินฯ
กฏหมายน่ารู้
เอกสารดาวโหลด
รายงานการประชุม
ITA
เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ
ลงทะเบียน Obec Mail
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวโหลดโปรแกรม

สรุปเหรียญอันดับชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 ถึง 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 คลิกลิงค์ ตรวจสอบกิจกรรม

บริการข่าวการศึกษา

ลิงค์เพื่อการศึกษา

ข่าวสารทั้งหมด