เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ตั้งอยู่    เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนบ่อล้อ – เชียรใหญ่  ตำบล  ท้องลำเจียก  อำเภอ เชียรใหญ่  จังหวัด  นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80190  ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประมาณ  38  กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน เขตอำเภอ  6  อำเภอ  คือ    อำเภอเชียรใหญ่  อำเภอปากพนัง  อำเภอหัวไทร    อำเภอชะอวด  อำเภอจุฬาภรณ์  และอำเภอร่อนพิบูลย์
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ            ติดต่อกับอำเภอเมือง,อำเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้                 ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง,จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับอำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

12,695 total views, 2 views today