กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

[sg_popup id=”6718″ event=”click”]
capture14
นางสาวเกษร  เพ็ชรหนูน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
[/sg_popup]
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DL-ICT)

1,674 total views, 2 views today