ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท้องลำเจียก
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โทรศัพท์: 075-362701-6
โทรสาร: 075-771298, 075-771299
E-mail:  info@nst3.go.th

เบอร์ต่อภายใน

 • กลุ่มอำนวยการ  #11
 • กลุ่มบุคคล   #17
 • กลุ่มกฎหมาย  #23
 • กลุ่มพัฒนาครู  #17
 • กลุ่มการเงิน   #24
 • กลุ่มนิเทศ  #21
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน  #23
 • กลุ่มส่งเสริม  #18
 • กลุ่มนโยบายและแผน 075-362-707
 • กลุ่ม DL-ICT  #25

รถสาธารณะวิ่งผ่าน

 • รถปรับอากาศ : ปากพนัง – กรุงเทพ (สมบัติทัวร์)
 • รถตู้  : เชียรใหญ่ – นครศรีฯ
 • รถสองแถว : ปากพนัง – กระบี่
 • วินมอเตอร์ไซค์:แยก-บ่อล้อ