โรงเรียนในสังกัด

ฝ่าย อำนวยการ ทีมงาน asked 3 เดือน ago

โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.3 มีทั้งหมดกี่โรงเรียน คะ

1 Answers
รัตนาภรณ์ นาคนิคาม ทีมงาน answered 3 เดือน ago

โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.3 มีทั้งหมด 223 โรงเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)