สอบถามว่าพื้นที่ว่างเปล่า ที่อยู่ในความดูแลของ สพป. เขต 3 มีนโยบายให้เช่าไม่ครับ

คำถาม & คำตอบหมวดหมู่: หัวข้อทั่วไปสอบถามว่าพื้นที่ว่างเปล่า ที่อยู่ในความดูแลของ สพป. เขต 3 มีนโยบายให้เช่าไม่ครับ
Saree asked 3 เดือน ago

สอบถามว่าพื้นที่ว่างเปล่า ที่อยู่ในความดูแลของ สพป. เขต 3 มีนโยบายให้เช่าไม่ครับ

Saree asked 3 เดือน ago

สอบถามว่าพื้นที่ว่างเปล่า ที่อยู่ในความดูแลของ สพป. เขต 3 มีนโยบายให้เช่าไม่ครับ

Saree asked 3 เดือน ago

สอบถามว่าพื้นที่ว่างเปล่า ที่อยู่ในความดูแลของ สพป. เขต 3 มีนโยบายให้เช่าไม่ครับ