กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษานั้นไม่อาจประเมินผลการพัฒนางาน

คำถาม & คำตอบหมวดหมู่: หัวข้องานบุคคลกรณีผู้อำนวยการสถานศึกษานั้นไม่อาจประเมินผลการพัฒนางาน
ครูน้อย asked 3 เดือน ago

กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษานั้นไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้ดำรงตำแหน่งครู หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยเหตุใด ๆ จะต้องดำเนินการอย่างไร

1 Answers
ฝ่าย อำนวยการ ทีมงาน answered 3 เดือน ago

ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานสึกษาใกล้เคียงที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม เป็นประธานกรรมการประเมินแทน