มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก”

วันที่ 11 มกราคม 2562 เภสัชกรหญิง (ภญ.) วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” เพื่อมอบยา เวชภัณฑ์ และชุดของขวัญ พร้อมอุปกรณ์การเรียน สมุด เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา และยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย ประจำพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสราวุธ ราชศรีเมือง เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ อำเภอปากพนัง มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม อุปกรณ์ทำความสะอาด ชุดเครื่องนอนให้กับผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัย

We cannot display this gallery

1,955 total views, 1 views today