รายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสนิท  นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3มอบนายมนูญ  รักดี รอง ผอ.สพป.นศ. 3เป็นประธานรับรายงานตัวพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง พร้อมด้วย นายเจตพงฯ์  กิตติพร  และนายรณฤทธ์  อริยพงศ์ รอง ผอ.สพป.นศ.3 ณห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

1,773 total views, 5 views today