งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสนิท  นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน สพป.นศ. 3 ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปากเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

4,406 total views, 2 views today