ประธานเครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ลงพื้นที่โรงเรียนประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน”ปาบึก”

วันที่ 23 มกราคม 2562 นางวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานเครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบน พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” เพื่อมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน สมุด เครื่องเขียน พร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัย จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนวัดบางทวด โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง โรงเรียนวัดปากแพรก โรงเรียนวัดบ้าบงาม โรงเรียนตรงบน โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก โรงเรียรนบ้านบางเนียน อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

We cannot display this gallery

1,756 total views, 1 views today