โครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ)

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันร่วมต้านภัยยาเสพติด และได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้เรียนรู้การป้องกันตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายธงชัย อนงค์ พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ด.ต.จตุรพร พูลเทพ ผบ.หมู่จราจร สภ.เชียรใหญ่ และนายวรวุฒิ ประสารพจน์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้ในครั้งนี้ 

367 total views, 1 views today