ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่งโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคคลาการทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

ดาวโหลด

263 total views, 2 views today