การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สพป.นศ.3

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มอบ นายรณฤทธิ์ อริพงศ์ รอง ผอ. สพป.นศ.3 และคณะฯ ลงพืันที่ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ( RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัด สำ

นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

55 total views, 1 views today