ประชุมการทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานการ

โดยมี นายมนูญ รักดี นายเจตพงศ์ กิตติพร นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รอง ผอ. สพป.นศ. 3 และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 54 โรงเรียน ตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สปพ.นศ. 3

301 total views, 1 views today