สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ นายมนูญ รักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม ในการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อชี้แจงกรอบแนวความคิดการดำเนินกิจกรรมบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน จำนวน 69 โรงเรียน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3

105 total views, 1 views today