สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์

วันที่ 1 เมษายน 2562 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต เข้าร่วมอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จำนวน 800 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช โดย นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ จวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความรัก ความศรัทธา ทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่น มีความเสียสละ ความสามัคคี อุดมการณ์ ทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุข

563 total views, 2 views today