พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านห้วยหาร

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหาร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 184 คน ผอ.สพป.นศ.3 กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทุกคน แบะขอบคุณคระครู และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้บุตรหลานของท่านได้รับการศึกษาให้มีความรู้ และที่สำคัญคือให้เด็กเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

639 total views, 1 views today