พิธีมอบรางวัลคนเก่ง สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอจุฬาภรณ์

วันที่ 7 มกราคม 2562 (เวลา 14.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีมอบรางวัลคนเก่ง สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนวัดสมควร อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผอ.สพป.นศ. 3 กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน คุณครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน ที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในวันนี้ ขอให้รักษาความดี ความขยันมั่นเพียร และตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อจะได้มีอนาคดที่ดี เป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่ และเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

96 total views, 1 views today