พิธีมอบทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีมอบทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 ทุน โดยเป็นทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่บิดา มารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัยและนักเรียนที่เรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยได้ให้การสนับสนุนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์เป็นประจำทุกปี

73 total views, 2 views today