การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายพยุงค์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 กลุ่มเครือข่ายหัวไทร 1-3 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 พร้อมด้วย นางสาวเนตรหทัย สังสุณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายจรูญ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

67 total views, 1 views today