ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน พบปะคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนวัดคันธมาลี โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต และโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด

96 total views, 1 views today