รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอปากพนัง

วันที่ 16 กรกฎาคม2564 นายมนูญ รักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านชายทะเล โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. อย่างเคร่งครัด

87 total views, 1 views today