สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปี่ที่ 3

วันที่ 14 มกราคม 2563 (เวลา 09.30 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วย ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ประธานกรรมการศูนย์สอบย่อย หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และศึกษานิเทศก์ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบ ตามนโยบายศูนย์สอบและสนามสอบสีขาว และมาตรฐานการบริหารจัดสอบระดับสนามสอบ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามข้อกำหนดของสถาบันทดสอบทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

112 total views, 1 views today