พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน อาคารโดม ลานสร้างสรรค์ สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่นและมอบเกียรติบัตร

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดอาคารเรียน/อาคารโดม ลานสร้างสรรค์ สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านห้วยหาร พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยหาร ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

423 total views, 2 views today