ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่งโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุแต่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ดาวโหลด

327 total views, 11 views today