ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 7/2566

วันนพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายสกล จันทรักษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยนายสนิท นิลบุตร ผอ. สพป.นศ. 3 ในฐานะเลขานุการ และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 7/2566  ณ ห้องประชุม ปะการัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

พป. นครศรีธรรมราช เขต 3

66 total views, 1 views today