ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 8/2566

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 นายสกล จันทรักษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยนายมนูญ รักดี รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสนิท นิลบุตร ผอ. สพป.นศ. 3 ในฐานะเลขานุการ และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 8 /2566 ณ ห้องประชุม ปะการัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

1,077 total views, 2 views today