ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกาานครศรีธรรมราช เขต ๓ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวโหลด

974 total views, 2 views today