โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2666 ภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มอบหมายนายมนูญ รักดี รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2666 ภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านลำหัก บ้านคอพรุ บ้านควนโตนและวัดนาหมอบุญ

112 total views, 1 views today