การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Symposium ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครั้งที่ 1 /2566

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มอบหมายนายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Symposium ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครั้งที่ 1 /2566 โดยมีนางพนารัตน์ หาญมานพ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นผู้ดำเนินการประชุม

163 total views, 1 views today