อบรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของนักรียนอย่างรอบด้าน

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มอบหมาย นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของนักรียนอย่างรอบด้าน กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบด้วยแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

163 total views, 1 views today