การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง การของบประมาณ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง การของบประมาณ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ณ ห้องประชุม เทพนิมิต 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

122 total views, 1 views today