ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วย นายมนูญ รักดี นายรณฤทธิ์ อริยพงค์ นางพนารัตน์ หาญมานพ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 และ ผอ.กลุ่ม สพป.นศ. 3 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Video Conference โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการและกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม มอบนโยบายและแจ้งข้อราชการ

143 total views, 1 views today