การประเมินผลการดำเนินงานขยายชั้นเรียนของสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มอบนายมนูญ รักดี รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานประชุมการประเมินผลการดำเนินงานขยายชั้นเรียนของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทพนิมิต 2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

136 total views, 1 views today