โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และด้านพัสดุ ของโรงเรียน รุ่นที่ 2

วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มอบนายมนูญ รักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกนครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของโรงเรียน ณ ห้องบงกชรัตน์ 1-2 โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช

90 total views, 1 views today