โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และด้านพัสดุ ของโรงเรียน รุ่นที่ 3

วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียน  ณ ห้องบงกชรัตน์ 1-2 โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช

159 total views, 1 views today