ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  นายสกล  จันทรักษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 พร้อมด้วยนายสนิท  นิลบุตร ผอ.สพป.นศ.3 ในฐานะเลขานุการ และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 1 / 2566 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.น.ศ. 3

592 total views, 1 views today