ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการฟื้นฟูฐานกายและกล้ามเนื้อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มอบนายมนูญ รักดี รอง ผอ.สพป.นศ. 3 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาการฟื้นฟูฐานกายและกล้ามเนื้อมือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนางสุวนิตย์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์กล่าวรายงานโครงการ ณ ห้องประชุม เทพนิมิต สพป.นศ. 3

185 total views, 1 views today