ประชุมออนไลน์ (Conference ) การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสกล จันทรักษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วยนายสนิท นิลบุตร ผอ. สพป.นศ. 3 ในฐานะเลขานุการ และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference ) การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าท้าย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” จากห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ปะการัง

การัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

303 total views, 1 views today