โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2565 โดยมีนายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รอง ผอ สพป.3 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมล่องแก่งชมดาว ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

410 total views, 1 views today