ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ กำหนดวั เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

869 total views, 2 views today